Informacje o background-attachment

Domyślna wartość:scroll
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.backgroundAttachment="fixed"

background-attachment - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
background-attachment1.04.01.01.03.5

background-attachment - CSS syntax

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-attachment.asp