Informacje o border-bottom-right-radius

Domyślna wartość:0
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.borderBottomRightRadius="25px"

border-bottom-right-radius - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
border-bottom-right-radius5.0
4.0 -webkit-
9.04.0
3.0 -moz-
5.0
3.1 -webkit-
10.5

border-bottom-right-radius - CSS syntax

border-bottom-right-radius: length|% [length|%]|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_border-bottom-right-radius.asp