Informacje o box-sizing

Domyślna wartość:content-box
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.boxSizing="border-box"

box-sizing - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
box-sizing10.0
4.0 -webkit-
8.029.0
2.0 -moz-
5.1
3.2 -webkit-
9.5

box-sizing - CSS syntax

box-sizing: content-box|border-box|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_box-sizing.asp