Informacje o break-after

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.breakAfter="always"

break-after - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
break-after50.010.065.010.037.0

break-after - CSS syntax

break-after: auto|all|always|avoid|avoid-column|avoid-page|avoid-region|column|left|page|recto|region|right|verso|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_break-after.asp