Informacje o clip-path

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Masking Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.clipPath="circle(50%)"

clip-path - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
clip-path55.0
23.0 -webkit-
79.0*54.09.1
6.1 -webkit-
42.0
15.0 -webkit-

clip-path - CSS syntax

clip: clip-source|basic-shape|margin-box|border-box|padding-box|content-box|fill-box|stroke-box|view-box|none|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_clip-path.asp