Informacje o columns

Domyślna wartość:auto auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.columns="100px 3"

columns - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
columns50.0
4.0 -webkit-
10.052.0
9.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit-
11.1

columns - CSS syntax

columns: auto|column-width column-count|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_columns.asp