Informacje o flex-basis

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.flexBasis="200px"

flex-basis - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
flex-basis29.0
21.0 -webkit-
11.028.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

flex-basis - CSS syntax

flex-basis: number|auto|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_flex-basis.asp