Informacje o flex-wrap

Domyślna wartość:nowrap
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.flexWrap="nowrap"

flex-wrap - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
flex-wrap29.0
21.0 -webkit-
11.028.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

flex-wrap - CSS syntax

flex-wrap: nowrap|wrap|wrap-reverse|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_flex-wrap.asp