Informacje o grid-auto-flow

Domyślna wartość:row
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridAutoFlow="row dense"

grid-auto-flow - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-auto-flow5716521044

grid-auto-flow - CSS syntax

grid-auto-flow:row|column|dense|row dense|column dense;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-auto-flow.asp