Informacje o grid-auto-rows

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridAutoRows="60px"

grid-auto-rows - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-auto-rows5716521044

grid-auto-rows - CSS syntax

grid-auto-rows: auto|max-content|min-content|length;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-auto-rows.asp