Informacje o grid-gap

Domyślna wartość:0 0
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridGap="50px 100px"

grid-gap - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-gap5716521044

grid-gap - CSS syntax

grid-gap: grid-row-gap grid-column-gap;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-gap.asp