Informacje o grid-row-end

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridRowEnd="4"

grid-row-end - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-row-end5716521044

grid-row-end - CSS syntax

grid-row-end:auto|row-line|span n;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row-end.asp