Informacje o grid-row-start

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridRowStart="3"

grid-row-start - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-row-start5716521044

grid-row-start - CSS syntax

grid-row-start: auto|row-line;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row-start.asp