Informacje o grid-template

Domyślna wartość:none none none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridTemplate="250px / auto auto"

grid-template - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-template5716521044

grid-template - CSS syntax

grid-template: none|grid-template-rows /grid-template-columns|grid-template-areas|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template.asp