Informacje o image-rendering

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JJavaScript syntax:Object.style.imageRendering="pixelated"

image-rendering - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
image-rendering41.079.065.010.028.0

image-rendering - CSS syntax

image-rendering: auto|smooth|high-quality|crisp-edges|pixelated|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_image-rendering.asp