Informacje o mask-image

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.maskImage="url(star.svg)"

mask-image - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
mask-image4.0 -webkit-79.0 -webkit-53.04.0 -webkit-15.0 -webkit-

mask-image - CSS syntax

mask-image: none|image|url|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mask-image.asp