Informacje o mask-position

Domyślna wartość:0% 0%
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.maskPosition="100px center"

mask-position - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
mask-position4.0 -webkit-79.0 -webkit-53.04.0 -webkit-15.0 -webkit-

mask-position - CSS syntax

mask-position: value;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mask-position.asp