Informacje o mask-size

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.maskSize="100px 200px"

mask-size - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
mask-image4.0 -webkit-79.0 -webkit-53.04.0 -webkit-15.0 -webkit-

mask-size - CSS syntax

mask-image: auto|size|contain|cover|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mask-size.asp