Informacje o page-break-after

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.pageBreakAfter="always"

page-break-after - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
page-break-after1.04.01.01.27.0

page-break-after - CSS syntax

page-break-after: auto|always|avoid|left|right|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pageba.asp