Informacje o page-break-before

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.pageBreakBefore="always"

page-break-before - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
page-break-before1.04.01.01.27.0

page-break-before - CSS syntax

page-break-before: auto|always|avoid|left|right|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pagebb.asp