Informacje o page-break-inside

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.pageBreakInside="avoid"

page-break-inside - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
page-break-inside1.08.019.01.37.0

page-break-inside - CSS syntax

page-break-inside: auto|avoid|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pagebi.asp