Informacje o table-layout

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.tableLayout="fixed"

table-layout - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
table-layout14.05.01.01.07.0

table-layout - CSS syntax

table-layout: auto|fixed|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_tab_table-layout.asp