CSS text-shadow

Kolor:
Text shadow

Kod CSS:

text-shadow: 4px 4px 6px rgba(66, 68, 90, 1);