Czym są właściwości CSS?

Właściwości CSS to atrybuty, które opisują wygląd i formatowanie elementów HTML na stronie internetowej. Dzięki CSS, można zdefiniować wiele różnych właściwości, takich jak kolor tekstu, tło, odstępy między elementami, wielkość tekstu, itp. Właściwości te są ustawiane w regułach CSS i odnoszą się do selektora, którym są określane elementy HTML.

Jakie są najpopularniejsze właściwości CSS?

Niektóre z najczęściej używanych właściwości CSS to: "color" do ustawiania koloru tekstu, "background-color" do ustawiania koloru tła, "font-size" do ustawiania wielkości tekstu, "margin" do ustawiania marginesu wokół elementu, "padding" do ustawiania odstępu wewnętrznego, "width" i "height" do ustawiania szerokości i wysokości elementu, "border" do dodawania obramowania, "text-align" do wyrównywania tekstu, "display" do określania jak element jest wyświetlany na stronie, i wiele innych. Dzięki tak szerokiej gamie właściwości, można precyzyjnie kontrolować wygląd i formatowanie swojej strony internetowej. Właściwości CSS są bardzo elastyczne i pozwalają na tworzenie różnorodnych stylów, od prostych i czystych po bardzo zaawansowane i unikalne.