Informacje o flex-flow

Domyślna wartość:row nowrap
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.flexFlow="column nowrap"

flex-flow - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
flex-flow29.0
21.0 -webkit-
11.028.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

flex-flow - CSS syntax

flex-flow: flex-direction flex-wrap|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_flex-flow.asp