Informacje o background-size

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.backgroundSize="60px 120px"

background-size - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
background-size 4.0
1.0 -webkit-
9.04.0
3.6 -moz-
4.1
3.0 -webkit-
10.5
10.0 -o-

background-size - CSS syntax

background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.asp