Informacje o grid-template-columns

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridTemplateColumns="50px 50px 50px"

grid-template-columns - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-template-columns5716521044

grid-template-columns - CSS syntax

grid-template-columns: none|auto|max-content|min-content|length|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-columns.asp