Informacje o outline

Domyślna wartość:medium invert
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.outline="#0000FF dotted 5px"

outline - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
outline1.08.01.51.27.0

outline - CSS syntax

outline: outline-width outline-style outline-color|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_outline.asp