Informacje o hyphens

Domyślna wartość:manual
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.hyphens="none"

hyphens - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
hyphens55.079.0
10.0 -ms-
43.05.1 -webkit-44.0

hyphens - CSS syntax

hyphens: none|manual|auto|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_hyphens.asp