Informacje o text-decoration-line

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.textDecorationLine="overline"

text-decoration-line - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
text-decoration-line57.079.036.0
6.0 -moz-
12.1
7.1 -webkit-
44.0

text-decoration-line - CSS syntax

text-decoration-line: none|underline|overline|line-through|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-decoration-line.asp