Informacje o align-content

Właściwość CSS align-content służy do wyrównywania elementów kontenerze flex w pionie lub poziomie. Przyjmuje ona jedną z następujących wartości: flex-start - elementy zostaną wyrównane na początku kontenera (domyślnie), flex-end — elementy zostaną wyrównane na końcu kontenera, center - elementy będą wyśrodkowane w kontenerze poziomo, space-between - przedmioty zostaną równomiernie rozmieszczone w kontenerze, z równymi odstępami między nimi, space-around — elementy będą oddalone od siebie w okręgu wokół niewidocznego punktu środkowego w ich kontenerze, z równymi odstępami między nimi i wokół tego punktu środkowego.

Domyślna wartość:stretch
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.alignContent="center"

align-content - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
align-content21.011.028.09.0
7.0 -webkit-
12.1

align-content - CSS syntax

align-content: stretch|center|flex-start|flex-end|space-between|space-around|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_align-content.asp