Informacje o user-select

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.userSelect="none"

user-select - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
user-select54.0
6.0 -webkit-
79.0
10.0 -ms-
69.0
2.0 -moz-
3.1 -webkit-41.0
15.0 -webkit-

user-select - CSS syntax

user-select: auto|none|text|all;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_user-select.asp