Informacje o grid-column

Domyślna wartość:auto / auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridColumn="2 / span 2"

grid-column - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-column5716521044

grid-column - CSS syntax

grid-column: grid-column-start /grid-column-end;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-column.asp