Informacje o border-right-style

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.borderRightStyle="dotted"

border-right-style - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
border-right-style1.04.01.01.03.5

border-right-style - CSS syntax

border-right-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-right_style.asp