Informacje o grid-auto-columns

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridAutoColumns="120px"

grid-auto-columns - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-auto-columns5716521044

grid-auto-columns - CSS syntax

grid-auto-columns: auto|max-content|min-content|length;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-auto-columns.asp