Informacje o column-rule-style

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.columnRuleStyle="dotted"

column-rule-style - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
column-rule-style50.0
4.0 -webkit-
10.052.0
2.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit
11.1

column-rule-style - CSS syntax

column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_column-rule-style.asp