Informacje o break-inside

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.breakInside="always"

break-inside - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
break-inside50.010.065.010.037.0

break-inside - CSS syntax

break-inside: auto|all|always|avoid|avoid-column|avoid-page|avoid-region|column|left|page|recto|region|right|verso|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_break-inside.asp