Informacje o z-index

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.zIndex="-1"

z-index - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
z-index1.04.03.01.04.0

z-index - CSS syntax

z-index: auto|number|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_z-index.asp