Informacje o flex-direction

Domyślna wartość:row
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.flexDirection="column-reverse"

flex-direction - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
flex-direction29.0
21.0 -webkit-
11.028.0
18.0 -moz-
9.0
6.1 -webkit-
17.0

flex-direction - CSS syntax

flex-direction: row|row-reverse|column|column-reverse|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_flex-direction.asp