Informacje o grid-area

Domyślna wartość:auto / auto / auto / auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridArea="1 / 2 / span 2 / span 3"

grid-area - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-area5716521044

grid-area - CSS syntax

grid-area: grid-row-start / grid-column-start / grid-row-end /grid-column-end | itemname;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-area.asp