Informacje o column-rule

Domyślna wartość:medium none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.columnRule="3px outset blue"

column-rule - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
column-rule50.0
4.0 -webkit-
10.052.0
2.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit
11.1

column-rule - CSS syntax

column-rule: column-rule-width column-rule-style column-rule-color|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_column-rule.asp