Informacje o border-image

Domyślna wartość:none 100% 1 0 stretch
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.borderImage="url(border.png) 30 round"

border-image - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
border-image16.0
4.0 -webkit-
11.015.0
3.5 -moz-
6.0
3.1 -webkit-
15.0
11.0 -o-

border-image - CSS syntax

border-image: source slice width outset repeat|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_border-image.asp