Informacje o grid-row

Domyślna wartość:auto / auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridRow="2 / span 2"

grid-row - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-row5716521044

grid-row - CSS syntax

grid-row: grid-row-start /grid-row-end;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-row.asp