Informacje o height

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.height="500px"

height - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
height1.04.01.01.07.0

height - CSS syntax

height: auto|length|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_height.asp