Informacje o list-style-image

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.listStyleImage="url('smiley.gif')"

list-style-image - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
list-style-image1.04.01.01.07.0

list-style-image - CSS syntax

list-style-image: none|url|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-image.asp