Informacje o scroll-behavior

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSSOM View Module (Working Draft)
JavaScript syntax:Object.style.scrollBehavior="smooth"

scroll-behavior - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
scroll-behavior61.079.036.014.048.0

scroll-behavior - CSS syntax

scroll-behavior:auto|smooth|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_scroll-behavior.asp