Informacje o text-overflow

Domyślna wartość:clip
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.textOverflow="ellipsis"

text-overflow - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
text-overflow4.06.07.03.111.0
9.0 -o-

text-overflow - CSS syntax

text-overflow: clip|ellipsis|string|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-overflow.asp