Informacje o grid-template-rows

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridTemplateRows="50px 200px"

grid-template-rows - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-template-rows5716521044

grid-template-rows - CSS syntax

grid-template-rows: none|auto|max-content|min-content|length|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-rows.asp