Informacje o background-image

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS1 + new values in CSS3
JavaScript syntax:Object.style.backgroundImage="url(img_tree.gif)"

background-image - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
background-image1.04.01.01.03.5

background-image - CSS syntax

background-image: url|none|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.asp