Informacje o font-variant-caps

Domyślna wartość:normal
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.fontVariantCaps="small-caps"

font-variant-caps - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
font-variant-caps52.079.034.0Not supported39.0

font-variant-caps - CSS syntax

font-variant-caps: normal|small-caps|all-small-caps|petite-caps|all-petite-caps|unicase|titling-caps|initial|inherit|unset;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_font-variant-caps.asp